Pitkän tähtäimen
museo

Pitkän tähtäimen museo

Museo on muistiorganisaatio, jonka työ kantaa sukupolvelta toiselle. Toimimalla aktiivisesti yhteiskunnassa ja vuorovaikutuksessa yhteisöjen kanssa museo pyrkii tunnistamaan ihmisille merkityksellisiä ilmiöitä tässä ajassa. Toisaalta museot myös rakentavat toimintaansa menneiden sukupolvien keräämien ja tallentamien muistojen varaan. Tavoitteena on jättää vahva ja moninainen kulttuurinen pääoma, josta myös tulevat sukupolvet voivat ammentaa. Museon eettinen vastuu ulottuu sekä nykyisiin, tuleviin että menneisiin sukupolviin.

Työn pitkäjänteisyys edellyttää museoilta herkkää korvaa nykysukupolville, mutta samalla se vaikut­taa siihen, ettei museo aina pysty varmuudella tunnistamaan tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita. Mitä tulisi säilyttää tästä ajasta? Mikä on vaalimisen arvoista ympäristössämme? Hankitaanko niitä teoksia tai esineitä, joita tulevaisuudessa pidetään hankkimisen arvoisina? Museo on väistämättä oman aikansa vanki.

Hyvällä suunnittelulla, ajallisten muutostrendien ymmärtämisellä ja itsekriittisellä otteella museo voi kuitenkin tunnistaa ja valita tulevaisuuteen kantavia toimintamalleja. Pitkän tähtäimen museo kantaa vastuunsa esimerkiksi taiteen, tutkimuksen ja kulttuurin kentillä, joissa tulokset syntyvät vuosikymmenien työllä.

Museot vaikuttavat valitsemillaan yhteiskunnan sektoreilla, joita palvelevina organisaatioina niiden työ näkyy sekä tässä päivässä että ajan mittaan. Osa museoista toimii aktiivisemmin hyvinvointisektorilla, toiset taas opetus- tai matkailusektorilla. Jotkut museot satsaavat alueensa vetovoiman lisäämiseen niin asuin- kuin työympäristönä. Tässä työssä korostuu yhteistyö yli sektorirajojen. Museoiden vahvuus onkin se, että niillä on potentiaalia toimia melkein millä yhteiskunnan alueella tahansa. Tärkeää on kuitenkin tehdä tietoisia valintoja.

Vaikka suuri osa museotyöstä on pitkäjänteistä, toiminnan kehittäminen tapahtuu aina tässä päivässä. Myös pitkän tähtäimen museotyötä täytyy arvioida kriittisesti ja pohtia sen muutostarpeita. Museon perustoimintaakaan ei koskaan tehdä vain toiminnon itsensä takia. Museotyö palvelee aina ihmisiä niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudessakin ja vaikutuksia onkin arvioitava myös tulevien ja menneiden sukupolvien näkökulmasta.

Valitse yksi

Inspiraatiolinkit

Kestävän kehityksen kompassi

Työkalu kestävän kehityksen ja elävän perinnön ulottuvuuksista keskustelemiseen.

Arts and Humanities Research Council: Understanding the value of arts & culture.

This report presents the findings of the Cultural Value Project, one of the most in-depth attempts yet made to understand the value of the arts and culture – the difference that they make to individuals and to society.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Mahdollisuuksien museo

Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030. Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030.

Suomen museoliitto: Merkitysanalyysimenetelmä

Suomalaisten museoiden tarpeisiin ja käyttöön tarkoitettu museo-objektien ja -kokoelmien merkitysten ja museoarvon määrittelymenetelmä

ICH and museums toolkit

ICH and Museums Project has launcher a great toolkit to help museums work with living heritage and communities related to it.

Yle: Arvo syntyy yhdessä tekemällä

Raportti kuvaa, miten arvon tuottaminen on tuotu osaksi Ylen toiminnan johtamista. Yle-veron tuotto on panos, jonka yhteiskunta osoittaa julkisen palvelun tehtävän hoitamiseen. Tämä raportti käsittelee sitä, miten tuon panoksen vaikuttavuutta eli Ylen yhteiskunnallista arvon tuottamista voidaan arvioida.